Sposobnost poklicnega delovanja v digitaliziranem delovnem okolju