VHS-BILDUNGSWERK

VHS-Bildungswerk GmbH

VHS-Bildungswerk GmbH je ponudnik izobraževalnih storitev, ki deluje v zveznih deželah Saška-Anhalt, Brandenburg in Turingija. Težišče poslovanja je na usposabljanju in nadaljnjem izobraževanju mladih, zaposlenih v gospodarstvu.

VHS-Bildungswerk GmbH od leta 1990 opravlja nalogo medpodjetniškega izobraževalnega centra v Gothi. Pravna podlaga je potrditev dovoljenja za usposabljanje v skladu z Zakonom o poklicnem usposabljanju (§27 in §32 BBiG) s strani Zbornice Erfurt. industrije in trgovine, ki je trenutno na voljo za več industrijskih kovinskih in električnih poklicev, kot so orodni mehanik, strojni mehanik, tehnik mehatronike ali tehnik elektronike, specializiran za industrijsko inženirstvo.

Po eni strani je VHS-Bildungswerk trener v smislu §14, razdelek 1, št. 2 BBIG (Zakon o poklicnem usposabljanju) in izvaja celotno poklicno usposabljanje v imenu trenutno 15 regionalnih podjetij, od katerih so nekatera nadregionalnega pomena. Po drugi strani izvaja širok nabor dopolnilnih tečajev za najrazličnejše poklice usposabljanja v podporo MSP.

Kot partner za usposabljanje in nadaljnje izobraževanje regionalnih podjetij ter kot akter v tematskih omrežjih se Bildungswerk intenzivno ukvarja s tehničnimi in interdisciplinarnimi zahtevami digitalne preobrazbe ter njenimi učinki na poklicno izobraževanje in usposabljanje. Zaposleni, ki delajo v medpodjetniškem izobraževalnem centru kot vaditelji za poklice industrijske kovine in elektrotehnike (M+E), izvajajo pravilnik o usposabljanju za poklice industrijske M+E, ki je bil dopolnjen z delno spremembo s 1. avgustom 2018.

Medpodjetniški izobraževalni center Gothaer se je medtem razvil v večnamensko izobraževalno središče.

Zaradi znanja izobraževalnega osebja in dejstva, da je medpodjetniški izobraževalni center opremljen na visoki tehnični ravni, tudi s finančno podporo zvezne vlade (posebni program “medpodjetniški izobraževalni center Digitalizacija”) in Svobodna država Turingija, opravlja pomembno nalogo v regionalni izobraževalni infrastrukturi.

https://bildungswerk.de/ueber-uns/standorte/gotha/

Eurocultura

Eurocultura od leta 1993 je organizacija za raziskave, usposabljanje in poklicno svetovanje s sedežem v Vicenzi v Italiji.

Naše ključne kompetence so povezane predvsem s trgom dela in vprašanji usposabljanja. Naši projekti in aktivnosti so namenjeni izboljšanju zaposljivosti ljudi z usposabljanjem in dragocenimi delovnimi izkušnjami v tujini, spodbujanju podjetništva, spodbujanju mednarodne mobilnosti študentov in delavcev, preprečevanju in boju proti rasizmu in predsodkom, povečanju uporabe novih tehnologije v učnih dejavnostih.

www.eurocultura.it

Logo_GEBIFO

GEBIFO

GEBIFO je neuniverzitetni inštitut za raziskave, svetovanje in prenos, ustanovljen leta 1993 s sedežem v Berlinu. S strokovnim znanjem na področju raziskav in izvajanja projektov poslovna področja GEBIFO vključujejo:

  • načrtovanje, priprava, izvajanje in vrednotenje projektov za poklicno izobraževanje,
  • svetovalne, inštruktorske, raziskovalne in inovacijske storitve na področju poklicnega izobraževanja,
  • regionalni, nacionalni in mednarodni transferji v izobraževalnem sektorju.

GEBIFO podpira tudi mala in srednja podjetja pri usposabljanju in nadaljnjem izobraževanju zaposlenih v podjetju.

www.gebifo.de

Logo-Solski-Center

Šolski center Škofja Loka, Slovenija

Šolski center Škofja loka leži na Gorenjskem – severozahodnem delu Slovenije. Tradicija našega Šolskega centra sega v leto 1889, ko je bila v Škofji Loki ustanovljena obrtniška šola. V centru so tri samostojne šole, ki izobražujejo in usposabljajo tako dijake, študente kot tudi odrasle udeležence izobraževanj na različnih tehničnih področjih in na različnih strokovnih ravneh.

ŠC Škofja Loka ima štiri organizacijske enote:

Srednja šola za strojništvo (SŠS)

Srednja šola za lesarstvo (SŠL)

Višja strokovna šola za strojništvo in lesarstvo (VSŠ)

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)

Srednja šola za strojništvo

-izvaja izobraževanje in usposabljanje s področja strojništva, avtomehanike in vodovodnih instalacij in ogrevalnih naprav v okviru naslednjih poklicnih programov:
Štiriletni strokovni (SSI) program za:
– strojni tehnik
Dvoletni poklicno-tehnični (PTI) programi za:
– strojni tehnik in avtoservisni tehnik
Triletni poklicni programi za:
– orodjar, strojni mehanik, instalater vodovodnih instalacij, avtomehanik in avto karoserist
Dvoletni nižji poklicni program za:
– asistent v tehnoloških procesih

 

Srednja šola za lesarstvo

-izvaja izobraževanje in usposabljanje na področju lesarstva, obdelave lesa in stavbnega pohištva v okviru naslednjih poklicnih programov:
Štiriletni strokovni (SSI) program za:
-lesarski in okoljevarstveni tehnik
Dvoletni poklicno-tehnični (PTI) program za:
-lesarski tehnik
Triletni poklicni programi za:
-mizar in tapetnik
Dvoletni nižji poklicni program za:
-asistent v tehnoloških procesih

 

Višja strokovna šola za strojništvo in lesarstvo

Ustanovljena je bila leta 2004. Šola svoje cilje izobraževalnih programov za strojništvo in lesarstvo uspešno uresničuje z zagotavljanjem sodobnih in sodobnih znanj, zato ustvarja dobro vzdušje med profesorji in študenti.
Vsako študijsko leto šola razpisuje prijave za:
– 70 mest za redne študente
– 70 mest za učence odprte šole

 

Medpodjetniški izobraževalni center

– izvaja praktično usposabljanje za vajence, dijake in študente višjih strokovnih šol.
– izvaja praktično usposabljanje za odrasle.
– upravlja in uvaja sodobne tehnologije na področju strojništva in lesarstva za podjetja.
– optimalno vključuje sodobne tehnologije praktičnega usposabljanja in strokovno-teoretičnega izobraževanja na vseh ravneh strokovnega izobraževanja v regiji.
– promovira gospodarske dogodke v regiji.
– motivira osnovnošolce za poklicno in strokovno izobraževanje.
– prispeva visoko usposobljene delavce na mednarodno primerljivi ravni za potrebe industrije.
– v okviru nacionalnih in mednarodnih projektov prispeva in prenaša dobre prakse sodelovanja med industrijo in izobraževanjem in si prizadeva najti nove načine sodelovanja.


www.scsl.si