Kick-off meeting

V okviru prvega mednarodnega projektnega srečanja (TPM-1), ki ga je 4. in 5. novembra 2020 organizirala krovna organizacija in vodilni projektni partner VHS Bildungswerk GmbH, Gotha, Nemčija, smo začeli izvajati projekt strateških partnerstev na področju inovacij in izmenjavo dobrih praks – VACIDE (Vocational Action Competence in Digital Environments). Glede na trenutne okoliščine (covid-19) smo sestanek izvedli virtualno preko platforme MS Teams.

Na sestanku smo poleg pregledovanja napredka različnih intelektualnih rezultatov projekta podrobno opredelili prihodnje faze našega skupnega delovanja.