Procesno usmerjeno PIU z učnimi projekti usmerjeni na delovno mesto