Ozadje

Projekt »VACIDE – poklicne akcijske kompetence v digitalnih okoljih« izvajajo 4 partnerji iz Slovenije, Italije in Nemčije, ki jih podpirajo različni pridruženi partnerji.

Izhodišče projekta je vpliv digitalne transformacije delovnih in proizvodnih procesov. S tem so se spremenile zahteve po tehničnih, metodoloških, socialnih in osebnih kompetencah kvalificiranih delavcev: kompetence reševanja problemov, samoučenja ali soočanja s kompleksnostjo ter razumevanje procesa so presečne kompetence (G. Spöttl, 2016), ki so potrebne, poleg tehničnega znanja in veščin, za soočanje z izzivi.

Digitalna preobrazba v veliki meri spreminja tudi procese zagotavljanja storitev v skoraj vseh sektorjih v EU. Značilnosti tega so pametno povezovanje dela, virov, predmetov in informacij, digitalno preslikavanje procesov in uporaba senzorjev vzdolž celotne procesne verige, da se lahko izvaja njihovo načrtovanje, delovanje in vzdrževanje, vključno z vsemi potrebnimi posegi, z IT podporo.

Za pripravo bodočih strokovnjakov na ta razvoj, VACIDE izpelje razvoj, preizkušanje in razširjanje učnih projektov, usmerjenih na delovno mesto, digitalnih učnih sekvenc za razlago in spremljanje povezanih učnih procesov ter opis uspešne uporabe učnih projektov in digitalnih sekvenc pri različnih učne lokacije kot osrednji cilj. S tem se zagotovi, da se pri izdelavi posebnih učnih projektov na delovnem mestu vzpostavi sklicevanje na mednarodne dobavne verige, tako kot učno vsebino kot tudi učno okolje. Učni predmet, konstrukcija vadbenega robota, je razdeljen na skladne sklope/podporne procese, ki so sami po sebi smiselni, proizvedeni na različnih proizvodnih mestih (uspešno učno sodelovanje) in nato sestavljeni v končni izdelek »robot«.

Intelektualni rezultati, ki izhajajo iz strateškega partnerstva VACIDE, lahko predstavljajo tudi »načrt« na vseh ravneh, ki akterjem v poklicnem izobraževanju in usposabljanju omogoča, da sami razvijajo in izvajajo učne projekte.