Opis projekta

Projekt »VACIDE – poklicne akcijske kompetence v digitalnih okoljih« zasleduje naslednje cilje s poudarkom na proizvodni industriji:

Mala in srednje velika podjetja uporabljajo preizkušena orodja za razvoj digitalnih veščin vajencev na področju elektrotehnike (D), strojništva (SLO) in komercialnih poklicev (I) na didaktično pravilen način.

Ustrezni partnerji za učenje in inovacije – podjetja, poklicne šole, centri za poklicno usposabljanje, univerze, kompetenčni centri – sodelujejo z uporabo digitalnih učnih orodij.

Pripravniki uporabljajo učne priložnosti za digitalizacijo, ki jih ponujajo na učnih mestih dualnega poklicnega usposabljanja in jih razvija »VACIDE« v o.g. Strokovna področja.

Osebje za usposabljanje na učnih mestih PIU je sposobno digitalne medije uporabljati na didaktično primeren način, hkrati pa zagotavljati varnost podatkov in informacij, samostojno ustvarjati digitalne vsebine in jih deliti z drugimi skupinami uporabnikov.

S partnerji iz različnih učnih prizorišč, ki so vključeni v sodelovanje, bodo izvedene naslednje dejavnosti za podporo MSP pri digitalni preobrazbi:

  • Razvoj projektov usposabljanja za poklicno izobraževanje in usposabljanje za poučevanje osnovnih digitalnih veščin
  • Usposabljanje izobraževalnega osebja glede oblikovanja projektov usposabljanja
  • Zasnova in preizkušanje področja digitalnega sodelovanja za podporo sodelovanja v učnih mestih
  • Podpora MSP v kulturi učenja, usmerjeni v izmenjavo
  • Zagotavljanje digitalnih, panožno specifičnih učnih ponudb v različnih oblikah
  • Zasnova in preizkušanje serije delavnic za promocijo medijsko-pedagoške usposobljenosti izobraževalnega osebja

Dejavnosti temeljijo na konkretnih predhodnih izkušnjah in ustreznih potrebah partnerjev učnega mesta.